Masz pytania?

791 571 933 typowy@bisrol.pl

Projekty zbiorników przeciwpożarowych

Projekty zbiorników przeciwpożarowych

Projekty zbiorników przeciwpożarowych

Projekty zbiorników przeciwpożarowych

L.p Nazwa obiektu  Symbol projektu Poj. użytk. [m3] Wymiary [m] Cena [zł]  Karta katalogowa 
Cena obejmuje zakup 3 egzemplarzy projektu
 1. Zbiornik otwarty ppoż   WB-5001  200 8,40 x 13,40  800   
2. Zbiornik otwarty ppoż   WB-5002  400 12,90 x 16,90  1100  
 3. Zbiornik otwarty ppoż   WB-5003  500  12,90 x 20,90 1300   
4.   Zbiornik zamknięty  ppoż

przejazdowy

WB-5004   100  10,90 x 5,50  2300  

BISROL Projekty Powtarzalne S.C. nie jest płatnikiem podatku VAT.

Linkedin
Facebook
Google