Masz pytania?

791 571 933 bisrol.siedlce@gmail.com

Oferta

zapoznaj się z naszą ofertą

Sprzedaż gotowych projektów opracowanych przez znane biuro projektowe Bisprol.

W swoim katalogu posiadamy następujące rodzaje projektów:
– budynki wielkogabarytowe, w tym sale gimnastyczne, budynki usługowe, sklepy itp.,
– hale i magazy w konstrukcji stalowej,
– elementy nośne tj. dźwigary stalowe kratowe, ramowe i deskowe różnych rozpiętości,
– budynki i budowle rolnicze oraz na potrzeby agrobiznesu,
– zbiorniki i płyty obornikowe, zbiorniki żelbetowe przeciwpożarowe.

Adaptacja projektów powtarzalnych zgodnie z oczekiwaniami Inwestora i obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Kompleksowa obsługa procesu budowlanego w tym:

– koncepcje architektoniczne,

– wielobranżowe projekty budowlane,

– wielobranżowe projekty wykonawcze,

– obsługa formalno-prawna z prowadzeniem postępowania urzędowego od postępowania środowiskowego i warunków zabudowy przez pozwolenie na budowę do pozwolenia na użytkowanie.

Projektujemy:

a) budynki specjalistycznej produkcji rolnej:
– kurniki, indyczniki, chlewnie, obory, stajnie,
– pieczarkarnie,
– chłodnie,
– przechowalnie owoców i warzyw,
– mieszalnie pasz,
– zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę,
– płyty obornikowe,                                                                                                                     – mieszalnie pasz

b) budynki magazynowe,

c) budynki handlowe,

d) budynki kultury:
– świetlice wiejskie,
– domy kultury,

e) budynki oświaty:
– przedszkola,
– sale gimnastyczne,                                                                                                                                                                                                                            – budynki uniwersyteckie,

f) budynki opieki:
– żłobki,

g) gabinety weterynaryjne,

h) chodniki, drogi, parkingi.
[/column]


[/row]

Usługi dodatkowe:

– kosztorysy,
– operaty wodnoprawne
– karty informacyjne przedsięwzięcia,
– raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
– charakterystyki energetyczne,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
– projekty technologiczne,
– inwentaryzacje budynków istniejących,
– ekspertyzy budowlane,                                                                                                                                                                                                                    – nadzory inwestorskie.

Linkedin
Facebook
Google