Masz pytania?

791 571 933 bisrol.siedlce@gmail.com

Projekty budynków handlowych i usługowych

PROJEKTY BUDYNKÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

BISROL Projekty Powtarzalne S.C. nie jest płatnikiem podatku VAT.

 L.p. Symbol projektu  Nazwa obiektu Pow. użytk. [m2]  Wymiary [m] Cena [zł]  Karta katalogowa  Uwagi
Cena obejmuje zakup 3 egzemplarzy projektu

Obliczenia statyczne dodatkowo 200 zł płatne

Budynki mieszkalno – handlowe
 1. WB-3179  Budynek  mieszkalny ze sklepem 189,30 15,34 x 11,39 1700
 2.  WB-2128  Budynek handlowy z  mieszkaniem 168,76  12,55 x 9,50 1900  
 3. WB-2123 Budynek  mieszkalny ze sklepem  342,50  12,00 x 18,60 1900  
 4.  WB-2515 Sklep z mieszkaniem  351,83  13,00 x 20,39 1900  
Linkedin
Facebook
Google